מתוך הקטלוג : דוגמאות לאריחי פסיפס

                            דקור מוזאיק מרובעדקור מוזאיק מלבןדקור מוזאיק מרובע כההדקור מוזאיק אלכסונים